Vägtrafik, pågående händelse

Hisingsbron har öppnat för alla trafikslag

Trafikmeddelande · Den 9 maj öppnade Hisingsbron som nu trafikeras av alla trafikslag.
Vissa begränsningar i trafiken kan förekomma fram till våren 2022.


Läs mer här:
Premiär för spårvagnar på Hisingsbron

Giltig från 2021-08-16 kl. 09:34
Beräknas pågå till 2022-04-30 kl. 12:00

Uppdaterad:2021-08-16 kl. 09:36
Källa:Trafiken.nu