Gång- och cykeltrafik

Nortagenegången, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-08-09 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-06-28 kl. 15:05
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret