Gång- och cykeltrafik

Nobelplatsen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-08-09 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-08-04 kl. 09:23
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret