Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Trafikplats Morup (52) till Trafikplats Tvååker (53) båda riktningarna

Trafikmeddelande · Arbete med trumma under E6 söder om Tvååker. Hastigheten är sänkt förbi platsen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-08-12 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-10-22 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 08:21
Källa:Trafik Göteborg