Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2181 vid Jakobsrud, i riktning mot Riksgränsen Norge

Hinder på vägbanan · Norska myndigheter har stängt ett antal mindre gränsövergångar på grund av testplikt för covid-19 tills vidare. Trafikverket uppmanar resande att hålla sig uppdaterade inför inresa till Norge. Aktuell information om respektive gränsövergång finns på www.vegvesen.no/trafikk.

Giltig från 2021-07-22 kl. 17:20
Beräknas pågå till 2021-12-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2021-08-19 kl. 10:59
Källa:Trafik Göteborg