Vägtrafik, pågående händelse

Väg 156 från Trafikplats Björsdamm till Nittorp båda riktningarna

Trafikmeddelande · Löst stenmaterial, risk för stenskott. Vägen sopas i omgångar.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2021-07-07 kl. 09:46
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 10:01
Källa:Trafik Göteborg