Gång- och cykeltrafik

Stataregatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-07-05 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-06-10 kl. 12:44
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret