Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1625 från Rydal till Bua båda riktningarna

Trafikmeddelande · Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Sluttiden är preliminär och kommer troligen förlängas.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Personbilar omleds via väg 1626. Tung trafik omleds via väg 1626, 1638.

Giltig från 2021-07-01 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 09:25
Källa:Trafik Göteborg