Vägtrafik, pågående händelse

Gunnestorpsvägen nära Finlandsvägen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Beläggningsarbeten dagtid. Trafiken regleras med flaggvakter.

Giltig från 2021-06-08 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-07-09 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-06-09 kl. 17:00
Källa:Göteborgs Stad