Vägtrafik, pågående händelse

Nils Ericsonsgatan stängd för genomfartstrafik i norrgående riktning

Vägarbeten · Mellan 29 maj och 16 augusti kommer endast södergående riktning på Nils Ericsonsgatan vara öppen för biltrafik. Samtidigt stängs hållplats Nordstan i båda riktningarna.
Det kommer att vara begränsad framkomlighet så om möjligt välj annan väg och räkna med längre restid.

<br></li><li> Planera din resa för att undvika köer
<br></li><li> Kör gärna på annan tid än i rusningstid
<br></li><li> Var ute i god tid


Giltig från 2021-06-09 kl. 12:53
Beräknas pågå till 2021-08-16 kl. 12:00

Uppdaterad:2021-06-09 kl. 12:59
Källa:Trafiken.nu