Vägtrafik, pågående händelse

Från 12 juni är det begränsad framkomlighet i centralenområdet

Trafikmeddelande · Det kommer att vara begränsad framkomlighet i centralenområdet fram till 16 augusti. Om möjligt uppmanas trafikanter att välja annan väg in till centrum. Den 12 juni slutar spårvagnarna att gå tillfälligt fram till 16 augusti på grund av flytt av spårvagnsspår till nya Hisingsbron. Resenärer hänvisas istället att åka ordinarie linjer eller ersättningsbuss. Samtidigt pågår ett arbete på Nils Ericsonsgatan där norrgående riktining är avstängd för trafik och hållplatsen Nordstan är indagen fram till 16 augusti.


  • Planera din resa för att undvika köer
  • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
  • Var ute i god tid
  • Giltig från 2021-06-09 kl. 12:31
    Beräknas pågå till 2021-08-16 kl. 12:00

    Uppdaterad:2021-06-11 kl. 15:32
    Källa:Trafiken.nu