Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1700 från Hedvigsborg till Vasshalla båda riktningarna

Vägarbeten · Ombyggnation av busslägen Strömsdal läga A och läge B.
Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-06-09 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2021-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-06-13 kl. 07:46
Källa:Trafik Göteborg