Gång- och cykeltrafik

Björlandavägen, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-06-07 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-07-30 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-05-04 kl. 08:57
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret