Gång- och cykeltrafik

Björlandavägen, Brunnsarbete - schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-06-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-09-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-06-02 kl. 12:33
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret