Gång- och cykeltrafik

Björlandavägen, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-05-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 10:48
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret