Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 vid Angeredsbron båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Dubbelriktad trafik mot Gårdsten.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-05-31 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-08-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-06-10 kl. 00:19
Källa:Trafik Göteborg