Vägtrafik, pågående händelse

Väg 585 L Tjärby till Tjärby båda riktningarna

Trafikmeddelande · Anläggningsarbete vid sidan av vägen. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-05-19 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-09-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 08:23
Källa:Trafik Göteborg