Vägtrafik, pågående händelse

Göteborgsvägen vid Flöjelbergsgatan, i båda riktningar.

Vägarbeten · Byggnation av cirkulationsplats i korsningen Göteborgsvägen och Berghemsgatan. Även förlängning av spårvagnshållplats.

Minst ett körfält öppet i varje riktning.

9 augusti - 30 november går det inte att göra vänstersväng i korsningen pga att det inte går att korsa spårvagnsspåren.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-05-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-03 kl. 16:30

Uppdaterad:2021-09-20 kl. 07:41
Källa:Mölndals stad