Gång- och cykeltrafik

Sommarvädersgatan, Belysning

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-05-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-17 kl. 10:41
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret