Vägtrafik, pågående händelse

Hisingsbron har öppnat för alla trafikslag förutom spårvagnar

Trafikmeddelande · Den 9 maj öppnade Hisingsbron som nu trafikeras av alla trafikslag förutom spårvagnar, dessa kommer att börja gå över Hisingsbron från den 16 augusti.
Fram tills dess kommer det fortfarande att förekomma viss begränsad framkomlighet för samtliga trafikslag på och kring Hisingsbron.

Läs mer här:
Nu öppnar Hisingsbron!

Giltig från 2021-05-05 kl. 14:40
Beräknas pågå till 2021-08-31 kl. 12:00

Uppdaterad:2021-05-31 kl. 08:32
Källa:Trafiken.nu