Gång- och cykeltrafik

Margretebergsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-05-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-05-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-04 kl. 07:13
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret