Gång- och cykeltrafik

Gunnestorpsvägen, Beläggning – körbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-05-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-04 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-06 kl. 12:04
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret