Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1937 Marken till Solåsvägen båda riktningarna

Vägarbeten · Lednings-/telearbete. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-04-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-01 kl. 07:55
Källa:Trafik Göteborg