Gång- och cykeltrafik

Kryddvägen 10, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-04-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-07-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-15 kl. 08:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret