Vägtrafik, pågående händelse

Väg 652 från Mahult till Ryaberg S båda riktningarna

Trafikmeddelande · Kabelarbete i mark Mahult - Mörkaveka.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-04-27 kl. 14:00
Beräknas pågå till 2022-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 22:26
Källa:Trafik Göteborg