Vägtrafik, pågående händelse

Väg 535 från Cirkulationsplats Bårhult till Cirkulationsplats Furulund båda riktningarna

Vägarbeten · Sprängningsarbete. Korta stopp förekommer.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-04-27 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2021-05-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-01 kl. 07:57
Källa:Trafik Göteborg