Vägtrafik, pågående händelse

vid Göteborgs kommun

Vägarbeten · Brunnsarbete - schakt.

Giltig från 2021-04-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-04 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-06 kl. 06:06
Källa:Göteborgs Stad