Gång- och cykeltrafik

Uggleberget, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-04-26 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-08-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 15:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret