Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2004 från Fuxerna till Fuxerna kyrka båda riktningarna

Vägarbeten · Lednings och telearbete. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omledning via V 2022, 2004, 167 & Fuxernavägen.

Giltig från 2021-05-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-08-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-29 kl. 11:53
Källa:Trafik Göteborg