Gång- och cykeltrafik

Karl Johansgatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-04-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-19 kl. 14:38
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret