Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1743 från Jutagården till Kastenhov båda riktningarna

Vägarbeten · Nybyggnation av cirkulationsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-04-19 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2022-12-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-06 kl. 10:30
Källa:Trafik Göteborg