Vägtrafik, pågående händelse

Kvarnbygatan vid Gamla Torget, i båda riktningar.

Vägarbeten · Kvarnbygatan, vid Gamla torget i Mölndals Kvarnby påverkas av arbeten i Mölndalsån/forsen.

Gatan förskjuts något norrut in på gamla torget. De särskilda vänstersvängsfälten till Norra forsåkersgatan och Gamla torget försvinner.

På grund av arbetet kan kraftigt buller och vibrationer förekomma.

Giltig från 2021-04-26 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-03-31 kl. 17:00

Uppdaterad:2021-12-20 kl. 08:07
Källa:Mölndals stad