Gång- och cykeltrafik

Exportgatan, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-04-15 kl. 00:00
Beräknas pågå till Idag kl. 23:59

Uppdaterad:2021-04-16 kl. 07:48
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret