Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Trafikplats Tvååker (53) till Trafikplats Varberg N (55) båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Renovering av 5 st broar mellan Himle och Varberg C.
Överledning, trafiken dubbelriktas.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-04-19 kl. 08:15
Beräknas pågå till 2021-06-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-01 kl. 07:50
Källa:Trafik Göteborg