Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Åbromotet (66) till Kungsstensmotet i riktning mot Angered

Vägarbeten · Schakt för portalfundament samt montering av portaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2020-02-04 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-05-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-15 kl. 12:01
Källa:Trafik Göteborg