Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Från 16 april till 31 augusti är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Välj alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den västra sidan av bron.

Tillfälliga begränsningar:
Fyra körfält avstängda
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2021-04-16 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 15:03
Källa:Trafik Göteborg