Vägtrafik, pågående händelse

Begränsad framkomlighet och risk för köer på Älvsborgsbron på grund av underhållsarbeten fram till 29 augusti

Trafikmeddelande · Just nu utförs årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron som pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Arbetet innebär att ett av tre körfält stängs i vardera riktning över bron. Under vissa tider innebär det längre restid. Påfarten från Högsboleden mot Älvsborgsbron är stängd för fordonstrafik, med undantag för kollektivtrafik. Du hänvisas istället till Västerleden eller Oscarsleden. Påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är även den stängd för fordonstrafik, med undantag för kollektivtrafik. Du hänvisas istället ut på väg 155.


 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Var ute i god tid

  Läs mer här:
  Tredje gången gillt för Älvsborgsbron
 • Giltig från 2021-04-14 kl. 09:00
  Beräknas pågå till 2021-08-29 kl. 06:00

  Uppdaterad:2021-04-30 kl. 10:10
  Källa:Trafiken.nu