Gång- och cykeltrafik

Burås Kyrkbacke 1, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-04-06 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-01 kl. 12:34
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret