Vägtrafik, kommande händelse

E45 vid Götatunneln i riktning mot Karlstad

Vägarbeten · Götatunneln avstängd i båda riktningarna. Påfartsramper vid Gullbergstunneln mot E45 avstängda i båda riktningar. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Trafiken leds om till kommunala vägnätet vid Järntorget samt Gullbergstunneln.

Giltig från 2021-04-15 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-04-16 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 23:18
Källa:Trafik Göteborg