Gång- och cykeltrafik

Topasgatan 3, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-03-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-03-23 kl. 10:30
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret