Vägtrafik, pågående händelse

Avfarten från E45 stängd mot Järntorget

Trafikmeddelande · Avfarten från E45 Oscarsleden mot Järntorget/Centrum och Linnégatan/Sahlgrenska sjukhuset är stängd tills vidare. Omledning sker via Fiskhamnsmotet och Östra Sänkverksgatan.


 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Var ute i god tid

  Läs mer här:
  Högersväng i Järntorgsmotet stängd
 • Giltig från 2021-03-25 kl. 00:01
  Beräknas pågå till 2023-01-31 kl. 21:00

  Uppdaterad:2021-06-24 kl. 15:00
  Källa:Trafiken.nu