Gång- och cykeltrafik

Sommarvädersgatan, Belysning

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-03-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-01 kl. 12:25
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret