Vägtrafik, pågående händelse

Väg 49 Hagmanstorp till Cpl Fabian båda riktningarna

Trafikmeddelande · Trimningsåtgärder i Hallenbergsrondellen. Hastigheten är sänkt förbi arbetsområdet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-03-05 kl. 15:00
Beräknas pågå till 2021-10-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 09:24
Källa:Trafik Göteborg