Gång- och cykeltrafik

Tövädersgatan, Övrigt – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-03-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-06-30 kl. 18:00

Uppdaterad:2020-11-30 kl. 07:55
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret