Gång- och cykeltrafik

Tagenevägen 11B, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-02-22 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-03-31 kl. 15:00

Uppdaterad:2021-02-17 kl. 13:47
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret