Vägtrafik, kommande händelse

E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen

Vägarbeten · Götatunneln, östergående tunnelrör mot Lilla Bommen/Centralstationen avstängt. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Trafiken leds om vid Järntorget till kommunala vägnätet.

Giltig från 2021-03-04 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-03-05 kl. 05:30

Uppdaterad:2021-02-19 kl. 09:55
Källa:Trafik Göteborg