Vägtrafik, kommande händelse

E6 vid Tingstadstunneln i riktning mot Oslo

Vägarbeten · Norrgående tunnelrör avstängt för trafik. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda
Omledning: Mötande trafik i det södergående tunnelröret, ett körfält öppet i vardera riktningen.

Giltig från 2021-03-03 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-03-04 kl. 05:30

Uppdaterad:2021-02-19 kl. 09:56
Källa:Trafik Göteborg