Vägtrafik, kommande händelse

E6.20 vid Gnistängstunneln i riktning mot Centrum/Hisingen

Vägarbeten · Gnistängstunneln, norrgående tunnelrör mot Centrum/Hisingen avstängt. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Omledning: Trafiken överleds. Mötande trafik i södergående rör, ett körfält öppet i vardera riktning.

Giltig från 2021-03-01 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2021-03-02 kl. 05:30

Uppdaterad:2021-02-19 kl. 09:58
Källa:Trafik Göteborg