Vägtrafik, pågående händelse

Väg 652 från Ryaberg N till Mjälahult båda riktningarna

Trafikmeddelande · Kabelarbete i mark i höjd med Mahult.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-02-16 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2022-02-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-02 kl. 22:26
Källa:Trafik Göteborg