Gång- och cykeltrafik

Kongahällavägen, Övrigt – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-02-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-03-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-02-11 kl. 15:27
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret